Czy jeśli nie ulega wątpliwości, że w sprawie, w której podatnik wnosi o wznowienie postępowania, wydana została decyzja... - OpenLEX

Czy jeśli nie ulega wątpliwości, że w sprawie, w której podatnik wnosi o wznowienie postępowania, wydana została decyzja ostateczna, organ powinien przychylić się do wniosku podatnika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik złożył wniosek o wznowienie postępowania podatkowego za rok 1998. Jako że wniosek nie spełniał wszystkich wymogów podatnik został wezwany postanowieniem do uzupełnienia wniosku o wskazane elementy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wprawdzie wnioskodawca powołał przesłanki wznowienia postępowania (m.in. że nie z własnej winy nie brał udziału w postępowaniu), ale nie załączył ostatecznej decyzji podatkowej za rok 1998.

Czy w przypadku, jeśli zarówno organ podatkowy, jak i podatnik nie dysponują ww. decyzją ostateczną, a podatnik żąda wznowienia postępowania, organ podatkowy może wydać decyzję o odmowie wznowienia postępowania poprzedzoną postanowieniem o 7-dniowym terminie do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego?

Czy też wznowić postępowanie (postanowienie) pomimo braku decyzji ostatecznej (przedmiotu wznowienia) i odmówić uchylenia decyzji (jeśli zaistnieją przesłanki z art. 240§1 o.p. z uwagi, że wydanie nowej decyzji nie mogłoby nastąpić ze względu na upływ terminów przedawnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?