Czy jeśli nie ma sieci wodociągowej na terenie nowo powstałych działek, to czy na zgłoszenie można przyjąć przydomową oczyszczalnię ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeśli nie ma sieci wodociągowej na terenie nowo powstałych działek, to czy na zgłoszenie można przyjąć przydomową oczyszczalnię ścieków?

Inwestor ma warunki techniczne na rozbudowę sieci wodociągowej i ma zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w procedurze do 70 m2.

Czy organ ab powinien wnieść sprzeciw, ponieważ zgłaszana oczyszczalnia ścieków generuje obszar oddziaływania?

Inwestor posiada zgodę wodnoprawną na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z Wód Polskich.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX