Czy jeśli nauczyciel po powrocie z urlopu bezpłatnego przedłoży świadectwo pracy dokumentujące 2 lata pracy w kuratorium... - OpenLEX

Czy jeśli nauczyciel po powrocie z urlopu bezpłatnego przedłoży świadectwo pracy dokumentujące 2 lata pracy w kuratorium oświaty, należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel w 2019 r. został oddelegowany na podstawie art. 17 KN do pracy na stanowisku wizytatora w kuratorium oświaty. Od dnia oddelegowania w naszej placówce ma urlop bezpłatny. W 2019 r. jego staż pracy wynosił 34 lata. Czy jeśli po powrocie z urlopu bezpłatnego przedłoży nam świadectwo pracy dokumentujące 2 lata pracy w kuratorium oświaty w czasie urlopu bezpłatnego w naszej placówce, powinniśmy mu wypłacić nagrodę jubileuszową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?