Czy jeśli nabywca nie zwróci się z żądaniem wystawienia faktury, można świadczyć usługi bez konieczności dokumentowania ich... - OpenLEX

Czy jeśli nabywca nie zwróci się z żądaniem wystawienia faktury, można świadczyć usługi bez konieczności dokumentowania ich paragonem lub fakturą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r.

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową. Realizując działalność statutową udostępniamy odpłatnie korty tenisowe. Na obiekcie posiadamy kasę fiskalną, na której dotychczas rejestrowano codzienną sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Aktualnie zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu elektronicznej rezerwacji i płatności on-line poprzez pośrednika, któremu za obsługę sytemu przysługuje wynagrodzenie prowizyjne. Klienci dokonując rezerwacji kortu jednocześnie opłacają usługę udostępnienia kortu poprzez system Dotpay na rachunek pośrednika. Po zakończonym miesiącu nasza jednostka otrzymuje rozliczenie sprzedaży z systemu rezerwacji i po jego akceptacji następuje płatność na rachunek jednostki. Wpłaty mogą dotyczyć okresu rozliczeniowego, a także miesięcy kolejnych (chodzi o rezerwacje opłacone z góry). Po otrzymaniu wpłaty możemy zaewidencjonować sprzedaż w naszych księgach i rejestrach.

W którym momencie my, jako jednostka świadcząca usługi udostępnienia kortu tenisowego przez cały miesiąc, powinniśmy opodatkować sprzedaż wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i jakim dokumentem sprzedaży należy to uczynić?

Czy możemy zastosować zwolnienie z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej, skoro całość sprzedaży zarejestrowanej w systemie rezerwacji kortów otrzymujemy na konto bankowe (do 6-go następnego m-ca) i jesteśmy w stanie przedstawić pełne rozliczenie otrzymanej zapłaty zgodnie z miesięcznym rozliczeniem operatora płatności/rezerwacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX