Czy jeśli lekarz medycyny pracy uzna pracownicę za niezdolną do pracy można ją zwolnić w trybie natychmiastowym? - OpenLEX

Czy jeśli lekarz medycyny pracy uzna pracownicę za niezdolną do pracy można ją zwolnić w trybie natychmiastowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim 182 dni, następnie otrzymała świadczenie rehabilitacyjne na 9 miesięcy. Pod koniec jego trwania złożyła dokumenty o przyznanie renty. Wniosek został odrzucony a okres świadczenia się skończył. Osoba ta jeszcze w czasie oczekiwania na decyzję wykorzystywała urlop. Pracownica będzie odwoływać się od odmowy przyznania renty i na pewno nie wróci do pracy. Chcielibyśmy rozwiązać z nią umowę o pracę (czas nieokreślony). Gdy wykorzysta urlop chcemy skierować ją na badania kontrolne.

Czy jeśli lekarz medycyny pracy uzna ją za niezdolną do pracy-jak możemy ją zwolnić?

Czy jest możliwość zwolnienia w trybie natychmiastowym?

Czy tylko z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

Nie jesteśmy w stanie zapewnić jej innego - lżejszego stanowiska pracy (obecnie jest pracownikiem gospodarczym).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX