Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wowra Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2007 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Żona prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Prowadzi książkę przychodów i rozchodów, a podatek dochodowy rozlicza liniowo. Mąż również prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obie działalności są różne, tj. żona zajmuje się produkcją kostki, a mąż prowadzi usługi transportowe. Z dniem 31 marca 2007 r. żona zamierza ww. działalność zlikwidować, a mąż zamierza zająć się produkcją kostki.

Czy w takiej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 8 pkt 5 lit c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację