Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o odpowiedź w sprawie interpretacji § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia - dalej r.w.g.p.p. W poruszanym przez mnie przypadku mamy do czynienia z następującą sytuacją: eksploatacja instalacji X nie powoduje przekroczenia 10% wartości odniesienia (w tym również zanieczyszczeń pyłowych), uśrednionych do 1 godz. Podlega ona obowiązkowi uzyskania zgłoszenia. Na terenie zakładu zlokalizowane są inne jeszcze instalacje np. instalacje grzewcze lub magazynowe (silosy na materiały sypkie o pojemności powyżej 50 m[3]) powodujące m.in. emisję pyłów do powietrza. Odpowiednio objęte są one zgłoszeniem instalacji energetycznej oraz pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Czy jeśli po analizie wpływu całego zakładu na otoczenie (biorąc pod uwagę zarówno instalację X, instalacje energetyczne oraz silosy magazynowe) imisja zanieczyszczeń pyłowych będzie większa niż 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godz., to instalację X należy objąć pozwoleniem czy zgłoszeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?