Czy jeśli firma nie będzie zbierać odpadów w tym i przyszłym roku posiadana przez nią decyzja wygaśnie? - OpenLEX

Czy jeśli firma nie będzie zbierać odpadów w tym i przyszłym roku posiadana przez nią decyzja wygaśnie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada zezwolenie na zbieranie odpadów. W styczniu 2021 r. firma oficjalnie zawiesiła prowadzenie działalności na rok.

Czy jeśli firma nie będzie zbierać odpadów w tym i przyszłym roku posiadana przez nią decyzja wygaśnie?

Czy zawieszenie działalności automatycznie wydłuża termin wygaśnięcia decyzji określony w przepisach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX