Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy art. 17e ust. 1 ustawy o CIT w zw. z ust. 2 tego artykułu. Jako finansujący mamy zawarte umowy leasingu operacyjnego (wykazujemy: podatkowo - operacyjny, księgowo - finansowy) na ciągnik rolniczy i samochód osobowy. Podlegamy badaniu przez biegłego rewidenta. Umowy te kończą się w czerwcu 2015 r., a były zawarte na 4 lata.. Korzystający chce przedłużyć obie umowy leasingu. Jedna umowa leasingu operacyjnego jest z opcją wykupu (ciągnik - po cenie 20.000 zł), druga nie.

Czy finansujący może przedłużyć umowę na ciągnik na okres 2 lat, ustalając opłaty na ten przedłużony okres wychodząc z wartości końcowej (20.000) plus odsetki?

Opłaty te będą niższe od wartości rynkowej.

Czy w przypadku drugiej umowy przy przedłużeniu umowy leasingu możemy dowolnie ustalić opłaty na następne 2 lata, czy powinniśmy za podstawę wziąć wartość rynkową samochodu na dzień przedłużenia?

Reasumując, jeżeli po zakończeniu umowy korzystający nadal korzysta z przedmiotu leasingu – to czy opłaty ustalone przez strony, nawet odbiegające od wartości rynkowych, będą honorowane przez organy podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?