Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy tylko organem właściwym dłużnika, w 2016 roku umorzyliśmy panu 30% biorąc pod uwagę okres wpłat dokonywanych za pośrednictwem komornika od stycznia 2013 roku do 2015 roku. Obecnie dłużnik złożył ponownie wniosek o umorzenie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej. Z pisma od komornika wynika, że dłużnik regularnie płacił w okresie od stycznia 2013 do marca 2018 r.

Czy biorąc pod uwagę, że dłużnik wywiązywał się z wpłat przez okres 5 lat można mu umorzyć należności w wysokości 50%, czy można ponownie uwzględnić jako okres wpłat ten, który był brany pod uwagę przy wydawaniu decyzji w 2016 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?