Czy jeśli cudzoziemiec nie ma ważnego zezwolenia na pracę, to karta pobytu jest wystarczającym dokumentem do podjęcia do legalnej pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 3 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca może zatrudnić cudzoziemca, obywatela Nepalu, który ma kartę pobytu wystawioną na innego pracodawcę i przed bezpośrednim zatrudnieniem u nowego pracodawcy złoży wniosek do wojewódzkiego urzędu o zakończeniu pracy u dotychczasowego pracodawcy oraz wyśle nowy wniosek o kartę pobytu już na nową firmę?

Czy zatrudnienie takiej osoby przed otrzymaniem nowej pieczątki od wojewody lub przed otrzymaniem decyzji o uchylenie karty pobytu na dotychczasowego pracodawcę, u którego ten pracownik planuje zakończyć pracę będzie legalnym zatrudnieniem w naszej firmie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX