Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydzielone zostały działki ewidencyjne pod budowę garaży o powierzchni 20 m2. Po obrysie działki zaprojektowano garaż, gdzie brama wjazdowa (ściana z otworem) zlokalizowana została na granicy działki. Pozostałe ściany bez otworów również zaprojektowane są na granicy działki. Teren nie jest objęty mpzp, z którego wynikałaby możliwość takiej lokalizacji.

Czy w tej sytuacji jest możliwość wydania pozwolenia na budowę, czy też należy wystąpić z wnioskiem o odstępstwo od § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację