Czy jeśli brak jest podstaw do zwolnienia z opłaty za usunięcie drzew, a nie jest to żadna inwestycja, to czy można naliczyć opłatę za usunięcie drzew i odroczyć ją pod warunkiem dokonania nasadzeń zastępczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeśli brak jest podstaw do zwolnienia z opłaty za usunięcie drzew, a nie jest to żadna inwestycja, to czy można naliczyć opłatę za usunięcie drzew i odroczyć ją pod warunkiem dokonania nasadzeń zastępczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX