Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2012 r.

PYTANIE

Czy jednostki administracji rządowej zamierzające wspólnie przeprowadzić postępowanie mogą na podstawie art. 16 ust. 1 p.z.p. same wyznaczyć spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz? Czy w przypadku jednostek administracji rządowej zamawiającego upoważnionego może wskazać tylko minister kierujący działem administracji rządowej (zgodnie z art. 16 ust. 3 p.z.p.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?