Czy jednostka samorządu terytorialnego, reprezentowana przez zarządcę drogi dla dróg wojewódzkich, może uzyskać nieodpłatnie... - OpenLEX

Czy jednostka samorządu terytorialnego, reprezentowana przez zarządcę drogi dla dróg wojewódzkich, może uzyskać nieodpłatnie dane z ewidencji gruntów i budynków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka samorządu terytorialnego (województwo) reprezentowana przez zarządcę drogi dla dróg wojewódzkich (zarząd dróg wojewódzkich) może uzyskać nieodpłatnie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700) - dalej u.i.d.p.z.p. dane z ewidencji gruntów i budynków (np. wypisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne), które prowadzi dla każdego powiatu starostwo powiatowe (PODGiK)?

Dane te są niezbędne do realizacji zadania publicznego zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) - dalej u.s.w.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?