Czy jednostka samorządu terytorialnego powinna prowadzić ewidencję spełniania obowiązku nauki uczniów zameldowanych na pobyt tymczasowy na podstawie wykazu z ewidencji ludności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka samorządu terytorialnego powinna prowadzić ewidencję spełniania obowiązku nauki uczniów zameldowanych na pobyt tymczasowy na podstawie wykazu z ewidencji ludności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX