Czy jednostka samorządu terytorialnego po połączeniu dwóch zadań inwestycyjnych w jedno zadanie pod inną nazwą może uznać, iż jest to nowe zadanie realizowane jednoroczne i nie uwzględniać go w WPF w roku realizacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka samorządu terytorialnego po połączeniu dwóch zadań inwestycyjnych (budowy drogi w miejscowości X w WPF od 2019 roku oraz budowy drogi w miejscowości Y ujętej w WPF od 2020 roku) w jedno zadanie pod inną nazwą może uznać, iż jest to nowe zadanie realizowane jednoroczne i nie uwzględniać go w WPF w roku realizacji tj. w 2021 roku?

W budżecie gminy środki na nową inwestycję składającą się z budowy dwóch dróg zostały zabezpieczone w 2021 roku.

Czy działanie JST jest prawidłowe w świetle obowiązujących przepisów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX