Czy jednostka samorządu terytorialnego może domagać się od niepublicznego przedszkola zwrotu dotacji przynanej w nadmiernej... - OpenLEX

Czy jednostka samorządu terytorialnego może domagać się od niepublicznego przedszkola zwrotu dotacji przynanej w nadmiernej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r. niepubliczne przedszkole na podstawie prawidłowo wypełnianych informacji o liczbie wychowanków otrzymywało 100 procent podstawowej kwoty dotacji. Następnie w kolejnym roku przedszkole składało informację o wykorzystaniu dotacji za poprzednik rok, z której wynikało pełne wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem. Jednostka samorządu terytorialnego nigdy nie zgłaszała uwag i zastrzeżeń co sposobu wydatkowania dotacji. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930) w biuletynie informacji publicznej jednostki samorządu terytorialnego, ogłasza się m.in. informację o podstawowej kwocie dotacji oraz jej aktualizacji. W tym miejscu należy wskazać, iż organ administracji publicznej właściwy do ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji za 2019 r. nie wywiązał się ze swoich ustawowych obowiązków i przedmiotowe ogłoszenie zawierające niezbędne elementy nie zostało opublikowane i podane do wiadomości powszechnej. W wyniku przeprowadzone kontroli ustalono, że w 2019 i 2020 nie było uchwały RM która przyznawałaby 100% PKD dla przedszkoli niepublicznych, dotacje w takiej wysokości zostały jednak wypłacone przedszkola i przedszkole w całości wydatkowało dotację na prowadzenie przedszkola.

Czy w takiej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego, które popełniła błąd i wypłacała dotację w wysokości 100% może żądać zwrotu tej kwoty od przedszkola jako dotacji nadmierne pobranej - art. 252 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX