Czy jednostka powinna dokonać likwidacji wartości firmy, jeśli cała zorganizowana część przedsiębiorstwa, która spowodowała powstanie wartości firmy, została przekazana do innej spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z połączeniem spółek w spółce przejmującej powstała wartość firmy zaliczona do wartości niematerialnych i prawnych, podlegająca odpisom amortyzacyjnym. W kolejnym kroku cały majątek, przejęty od spółki przejmowanej, którego dotyczyła w/w wartość firmy, został przekazany w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki

Skoro jednostka wydała ten majątek, czy równocześnie powinna dokonać również likwidacji wartości firmy?

Czy jednak właściwe jest dalsze jej amortyzowanie mimo likwidacji majątku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX