Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2016 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek wójta o wydanie zezwolenia na przetwarzanie i transport odpadów.

Czy w opisanej sytuacji organ powinien wydać zaświadczenie na przetwarzanie odpadów? Czy jednostka organizacyjna wykorzystująca odpady na potrzeby własne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - dalej r.o.p.o.j., powinna uzyskać pozwolenie?

Czy gmina powinna uzyskać pozwolenie na transport odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?