Czy jednostka organizacyjna samorządu województwa ma obowiązek stosować Krajowe Standardy Rachunkowości i Stanowiska Komitetu? - OpenLEX

Czy jednostka organizacyjna samorządu województwa ma obowiązek stosować Krajowe Standardy Rachunkowości i Stanowiska Komitetu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Anuszewska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeśli jednostka organizacyjna samorządu województwa w wewnętrznej polityce rachunkowości nie uregulowała szczegółowo wszystkich kwestii związanych z inwentaryzacją oraz nie wskazała, że przyjęła do stosowania wszystkie lub wybrane Krajowe Standardy Rachunkowości i Stanowiska to oznacza, że automatycznie musi przestrzegać ww. standardów oraz stanowisk?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX