Czy jednostką organizacyjną pomocy społecznej jest schronisko dla osób bezdomnych prowadzone przez Caritas, które wpisane jest... - OpenLEX

Czy jednostką organizacyjną pomocy społecznej jest schronisko dla osób bezdomnych prowadzone przez Caritas, które wpisane jest do rejestru Wojewody?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostką organizacyjną pomocy społecznej jest schronisko dla osób bezdomnych prowadzone przez Caritas, które wpisane jest do rejestru Wojewody?

Czy pracownik socjalny zatrudniony w ww. schronisku może przeprowadzać wywiad środowiskowy, o którym mowa w par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w następujących przypadkach:

1. jeżeli osoba wnioskująca o pomoc społeczną przebywa w ww. schronisku na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Caritas a osobą przebywającą w schronisku?

2. jeżeli osoba przebywa w ww. schronisku na podstawie decyzji kierującej wydanej przez OPS (w tym przypadku gmina posiada umowę z Caritas na świadczenia usługi polegającej na udzieleniu schronienia osobom tego pozbawionym)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX