Czy jednostka może zmienić od nowego roku stawkę amortyzacyjną z 20 % na 50 %? - OpenLEX

Czy jednostka może zmienić od nowego roku stawkę amortyzacyjną z 20 % na 50 %?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tej pory jednostka amortyzowała licencje na programy komputerowe metodą liniową stawką amortyzacyjną 20% (przez 5 kolejnych lat). Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych okres amortyzacji dla licencji nie może być krótszy niż dwa lata.

Czy od nowego roku finansowego jednostka może przyjąć nowe zasady amortyzacji dla nowo nabytych licencji tzn. zmienić stawkę amortyzacyjną na 50% (2 lata)?

Jednostka nadal amortyzowałaby przez 5 lat te licencje, które nabyła w poprzednich latach finansowych, natomiast wszystkie nowe licencje nabyte w kolejnym roku finansowym amortyzowałaby zgodnie z nowymi zasadami - przez dwa lata.

Czy podejście takie jest zgodne z przepisami podatkowymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?