Czy jednostka może zakwalifikować w księgach umowy leasingowe według przepisów podatkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. i podlegamy obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych. Zakupiliśmy kilka środków trwałych w ramach leasingu (maszyny i urządzenia). Leasing ten zgodnie z u.p.d.o.p jest uznany jako leasing operacyjny, ale zgodnie z u.o.r. spełnia wymogi leasingu finansowego. Chcielibyśmy zakwalifikować w księgach umowy leasingowe według przepisów podatkowych.

Czy jest możliwy zapis w zasadach rachunkowości spółki, że "jeżeli w roku obrotowym różnica między kosztami podatkowymi a kosztami bilansowymi z tytułu zawartych umów leasingu jest niższa niż 1% kosztów w tym roku obrotowym to spółka będzie do celów bilansowych klasyfikować je według przepisów podatkowych" lub "jeżeli w roku obrotowym różnica między kosztami podatkowymi a kosztami bilansowymi jest niższa niż 1% kosztów w tym roku obrotowym to spółka będzie do celów bilansowych klasyfikować je według przepisów podatkowych"?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access