Czy jednostka ma obowiązek udostępnić biegłemu rewidentowi plik JPK_KR?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje obowiązek przekazywania firmie audytorskiej, badającej sprawozdanie finansowe, zapisów pliku JPK_KR?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access