Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spółka - jednostka dominująca - powstała w 2015 r. z przekształcenia innej spółki (przekształcenie spółki z o.o. komandytowej w spółkę akcyjną, przekształcona spółka komandytowa działała na rynku od 2012 r.). Grupa kapitałowa powstała w 2016 r. Za 2015 r. jednostka dominująca spełnia warunki - przekracza limity z art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Za 2016 r. spełnione są warunki określone w art. 56 do sporządzenia SSF.

Czy w związku z tym jednostka dominująca ma obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?