Czy jednostka budżetowa samorządu terytorialnego może zawrzeć umowę zlecenie z kancelarią adwokacką, gdzie podstawą wypłaty jest wystawianie F-ry VAT przez zleceniobiorcę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka budżetowa samorządu terytorialnego (DPS) może zawrzeć umowę zlecenie z kancelarią adwokacką, gdzie podstawą wypłaty jest wystawianie faktury VAT przez zleceniobiorcę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access