Czy jednostka budżetowa może wystawić notę korygującą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak korygować faktury wystawione dla jednostki budżetowej, gdzie odbiorcą dostawy jest jednostka, a nabywcą gmina, w przypadku gdy w fakturze nie wskazano odbiorcy? Czy jednostka może wystawić notę korygującą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX