Czy jednokrotne stwierdzenie braku segregacji odpadów komunalnych na nieruchomości stanowi podstawę do naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednokrotne stwierdzenie braku segregacji odpadów komunalnych na nieruchomości (harmonogram przewiduje kilkukrotny odbiór odpadów) stanowi podstawę do naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc?

Czy też brak segregacji należy stwierdzić przy każdorazowym odbiorze danej frakcji odpadu w danym miesiącu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access