Czy jedno postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej może dotyczyć sprzedaży kilku lokali niemieszkalnych, które... - OpenLEX

Czy jedno postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej może dotyczyć sprzedaży kilku lokali niemieszkalnych, które posiadają udział w prawie własności gruntu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie odnośnie opłaty planistycznej.

Czy jedno postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej może dotyczyć sprzedaży kilku lokali niemieszkalnych, które posiadają udział w prawie własności gruntu (działki gruntu posiadają wspólną KW)?

Lokale zostały sprzedane w innych dniach, na każdy z nich został sporządzony odrębny akt notarialny, przed sprzedażą lokale należały do jednego właściciela - spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa.

Czy też trzeba prowadzić odrębne postępowanie dla każdej nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX