Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Straż miejska jest wydziałem urzędu miasta, jednak przetwarza dane w zakresie DODO, których administratorem jest komendant straży miejskiej. Urząd miasta (prezydent jako administrator danych) powołał i podpisał umowę o współpracy z zewnętrznym inspektorem ochrony danych.

Czy jedna umowa może obejmować również zakres współpracy tego inspektora z strażą miejską w zakresie DODO (mamy tu innego administratora danych) czy powinna to być odrębna umowa podpisana pomiędzy inspektorem ochrony danych a komendantem straży miejskiej, który jest administratorem danych w tym zakresie?

Czy w tej samej sytuacji powinny być dwa przeprowadzone odrębne zapytania ofertowe - osobno w zakresie inspektora ochrony danych dla urzędu miasta w zakresie RODO i osobne dla inspektora ochrony danych dla straży miejskiej w zakresie DODO skoro mamy dwóch odrębnych administratorów danych (prezydent w zakresie RODO i komendant straży miejskiej w zakresie DODO)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?