Czy jedna osoba może być pielęgniarką oddziałową i epidemiologiczną, po pół etatu na każde z tych stanowisk? - OpenLEX

Czy jedna osoba może być pielęgniarką oddziałową i epidemiologiczną, po pół etatu na każde z tych stanowisk?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodne z prawem jest zatrudnienie pielęgniarki na 1/2 etatu jako pielęgniarki oddziałowej i na 1/2 etatu jako pielęgniarki epidemiologicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX