Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do RZGW złożono wniosek o rekultywację jeziora polegającego na budowie dwóch ujęć wód na potrzeby rurociągów nalewczych (z rowów), wykonanie zastawki piętrzącej na rowie (w celu piętrzenia o 0,2 m w celu wprowadzania wód na dno), wykonaniu studni drenarskiej (na innym rowie, również piętrzenie o 0,3 m), budowę dwóch rurociągów nalewczych (wprowadzających wody z rowów na dno jeziora wraz z płytą na dnie o wym. 2,5 m x 2,5 m), piętrzenie wód na rowach, aplikację koagulantu do jeziora (chlorek żelaza oraz chlorek poliglinu), aplikację do jeziora preparatu antysinicowego, aplikację mikrobiologicznych preparatów probiotycznych, nadmieniam, iż do jednego z rowów odprowadzane są ścieki z oczyszczalni (jest pozwolenie wodnoprawne w niniejszym zakresie), jednocześnie w związku z cofką (zastawka) w zasięgu oddziaływania jest ponad 10 stron postępowania administracyjnego.

Czy wszystkie wymienione prace wiążą się z uzyskaniem oddzielnych pozwoleń, czy traktować to ogólnie jako rekultywację i wydać jedno pozwolenie wodnoprawne na rekultywację polegające na wykonaniu zastawki itd.?

Czy wprowadzanie substancji hamujących rozwój glonów w analizowanym przypadku wymaga również uzyskania pozwolenia?

Czy powinniśmy analizować skład odprowadzanych ścieków z oczyszczalni na dno jeziora w niniejszym postępowaniu?

Istnieje prawdopodobieństwo, iż oczyszczalnia nie oczyszcza w dostatecznym stopniu ścieków. Wprowadzanie ścieków jest realizowane na podstawie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego, gdzie są ustalone parametry ścieków.

Czy ewentualnie przeprowadzić kontrolę w oczyszczalni w celu zweryfikowania składu ścieków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?