Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Udziałowcy spółki cywilnej w swoich zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej mają wpisane usługi wynajmu nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z). Udziałowcy opłacają liniowy podatek dochodowy z tytułu uzyskiwanych dochodów w tej spółce. Ostatnio nabyli nieruchomość (nie jako udziałowcy spółki ale jako współwłaściciele), którą zamierzają wynajmować jako osoby fizyczne. Jeden z nich zamierza opodatkować swoją część przychodu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zaś drugi na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej). Drugi zamierza zaliczyć swoją część we wspólnej nieruchomości do środków trwałych i amortyzować ją.

Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?