Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeden dzień strajku nauczyciela należy odliczyć od świadczenia urlopowego? W jaki sposób wyliczać świadczenie urlopowe nauczyciela za rok 2016/2017? Przykład nr 1 nauczyciel zatrudniony od 8.05.2017 r. do 23.06.2017 r. w wymiarze 0,36 etatu tj. 24 dni maja i 23 dni czerwca 1185,66 zł. : 12 m-c = 98,81 x 0,36 etatu = 35,57 35,57: 31 dni maja =1,15 x 24 dni = 27,60 zł. 35,57: 30 dni czerwca =1,19 x 23 dni =27,37 zł. razem do wypłaty świadczenia urlopowego za okres 2016/2017 wynosi 54,97 zł. Przykład nr 2 nauczyciel zatrudniony od 08.05.20.17 do 23.06.2017 w wymiarze 0,36 etatu tj. 24 dni maja i 23 dni czerwca był w pracy 47 dni tj. 1 m-c i 17 dni 1185,66 zł. : 12= 98,81 zł. :30 = 3,29 zł. za 1 dzień 98,81 zł. x 0,36= 35,57, 35,57:30= 1,19 zł. 35,57 x 1 m-c pracy = 35,57 zł. 1,19 zł. x 17 dni x 0,36 = 20,23 razem do wypłaty świadczenia urlopowego za okres 2016/2017- 55,80 zł. Przykład nr 3 nauczyciel zatrudniony od 08.05.20.17 do 23.06.2017 w wymiarze 0,36 etatu tj. 24 dni maja i 23 dni czerwca był w pracy 47 dni 1185,66 zł. : 12 = 98,81 zł. :30 = 3,29 zł. za 1 dzień 98,81 zł. x 0,36= 35,57, 35,57:30= 1,19 zł. 1,19 zł. x 47 dni pracy = 55,93 zł. razem do wypłaty świadczenia urlopowego za okres 2016/2017 - 55,93 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?