Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy jaz piętrzący na rzece można uznać za instalację w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?

Czy w przypadku pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rzeki za pomocą jazu, na pobór i zrzut wody dla potrzeb zbiornika wodnego można przenieść prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia, jeżeli wnioskujący nie jest następcą prawnym podmiotu, który pozwolenie uzyskał, i nie może przejąć praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia w trybie art. 134 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?