Czy jakość ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków bytowych o RLM poniżej 2000 zlokalizowanej poza aglomeracją, wprowadzanych do ziemi powinna być normowana w oparciu o § 4 ust. 1 czy § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret 1 r.s.s.w.ś.w.z.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jakość ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków bytowych o RLM poniżej 2000 zlokalizowanej poza aglomeracją, wprowadzanych do ziemi powinna być normowana w oparciu o § 4 ust. 1 czy w oparciu o § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych - dalej r.s.s.w.ś.w.z.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX