Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Chciałbym jako wytwórca odpadów przekazać odpady osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie będącej przedsiębiorstwem. Oczywiście jest to odpad zgodny z rozrządzeniem Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Zarówno ja, jak i odbiorca, będący osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną nie dysponujemy środkiem transportu, którym można by było przewieźć te odpady.

Czy istnieje możliwość pośredniego przekazania odpadów np. wytwórca - firma transportowa (z wpisem do rejestru) - osoba fizyczna?

Czy ja jako wytwórca mogę przekazać (sprzedać) odpady firmie transportującej (mającej wpis do rejestru na transport), ze wskazaniem miejsca docelowego?

Z tym, że de facto odpad sprzedałbym firmie transportującej, a nie końcowemu odbiorcy. Transportujący po przewiezieniu odpadów na miejsce sprzeda je wskazanej osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej.

Czy jako wytwórca mogę w celu przekazania odpadów osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posłużyć się zewnętrzną firmą transportową, która świadczyłaby tylko usługę transportu (bez kupowania tych odpadów) do osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej?

Czy będzie to przekazanie osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, która wykorzysta odpady na potrzeby własne, czy bezprawne przekazanie firmie transportowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?