Czy jako organ właściwy dłużnika i zarazem wierzyciela jesteśmy zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia mediacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny złożył wniosek o umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dłużnik jednocześnie wniósł o przeprowadzenie mediacji na zasadach określonych w KPA.

Czy sprawa umorzenia jest przedmiotem mediacji?

Czy jako organ właściwy dłużnika i zarazem wierzyciela w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia mediacji?

I kto wtedy może być mediatorem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX