Czy jako koszt pośredni można zakwalifikować udział kierownika projektu współfinansowanego ze środków unijnych w szkoleniach... - OpenLEX

Czy jako koszt pośredni można zakwalifikować udział kierownika projektu współfinansowanego ze środków unijnych w szkoleniach związanych z pozyskiwaniem tych środków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych. W ramach tego projektu szkoła otrzymuje koszty pośrednie na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu tj. materiałów biurowych, kosztów kanalizacji, wody, dodatków specjalnych dla pracowników itp.

Czy udział kierownika projektu w szkoleniach dotyczących pozyskiwania środków unijnych itp. może zostać sfinansowany z kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu unijnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX