Czy jako jeden z wymogów w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający może zawrzeć warunek dotyczący szkolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczej.

Czy jako jeden z wymogów w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający może zawrzeć warunek dotyczący szkolenia "Wymagane minimum 15 dni szkolenia aplikacyjnego dla grupy potencjalnych użytkowników od 1 do 10 osób z pracy z aparaturą z możliwością zamiany niewykorzystanych na godziny serwisowe. Szkolenia będą polegały na przekazaniu potencjalnym użytkownikom wiedzy niezbędnej do samodzielnego użytkowania aparatury."?

Czy wariantowość zamiany niewykorzystanych godzin, czy dni szkoleniowych na godziny serwisowe jest dopuszczalna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX