Czy j.s.t. musi organizować oddziały "zerowe" w każdej szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy j.s.t. musi organizować oddziały "zerowe" w każdej szkole? Czy, w związku z tym, że są to oddziały przedszkolne może zrezygnować z naboru w danym roku w jednej ze szkół, a dzieciom zapewnić realizację obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach oraz pozostałych szkołach?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access