Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 24 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2019 r.

PYTANIE

Czy zgodnie z zapisami art. 36a ust. 5 pkt 6 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia: a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a pr. bud., lub b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b pr. bud. dotyczy tylko budowy obiektów lub wykonanie robót, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a pr. bud., art. 29 ust. 2 pkt 1b pr. bud., skoro te budowy lub roboty budowlane prowadzić można po uzyskaniu pozwolenia na budowę, albo zgłaszając je według wyboru inwestora na podstawa art. 30 pr. bud.?

Czy też dotyczy to wszelkich budów wykonywanych w oparciu o pozwolenie na budowę oraz wykonywanych po dokonaniu zgłoszenia, a wymienionych tylko w art. 36a ust. 5 pkt 6 lit. a, b pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację