Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Dwie powiązane spółki A i B chcą zawrzeć umowę na podział kosztów udziału w przetargach publicznych na inwestycje budowlane. Jedna ze spółek (spółka A) będzie składać oferty na udział w przetargu, druga natomiast (spółka B) w razie wygrania przetargu przez Spółkę A będzie miała zapewnione iż zostanie podwykonawcą spółki A. Za zapewnienie podwykonawstwa na np. 90% prac spółka B zobowiązana jest ponieść koszty związane z przetargiem w wysokości 90% wszystkich poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w przetargu. W razie niewygrania przetargu Spółka B i tak ponosi 90% tychże kosztów. Spółki planują, i chcą zawrzeć to w umowie dotyczącej podziału kosztów przetargu iż umowa o podwykonawstwo będzie zawarta na warunkach rynkowych (zostaną zebrane oferty od innych spółek). Spółki są świadome obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych.

Czy istnieje jakieś zagrożenie dla spółek związanych z zawarciem takiej umowy podziału kosztów przetargu?

Czy jeżeli spółka A wygra jakiś przetarg, a spółka B jednak wycofa się z podpisania umowy na podwykonawstwo, spółka A wystawi fakturę korygującą za koszty związane z tym przetargiem, którymi obciążyła spółkę B (skoryguje obciążenie), to czy wówczas istnieje zagrożenie, że organ podatkowy w stosunku do wcześniejszych przegranych przetargów zarzuci, iż podział kosztów był niezasadny?

Czy spółki mogą z tego tytułu ponieść jakieś konsekwencje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?