Czy istnieje wymóg zapewnienia sprawdzenia projektu zagospodarowania terenu budowy obiektu liniowego przez projektanta sprawdzającego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 2 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2021 r.

PYTANIE

Czy w związku z art. 34 ust. 3b ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud.  istnieje wymóg zapewnienia sprawdzenia projektu zagospodarowania terenu budowy obiektu liniowego (sieci gazowej) przez projektanta sprawdzającego, w przypadku gdy projektant nie sporządzał projektu architektoniczno-budowlanego i całość tematyki przedstawił w projekcie zagospodarowania terenu, a art. 20 ust. 2 pr. bud. przewiduje zapewnienie sprawdzenia tylko projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX