Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przyznawanie mieszkań odbywa się na podstawie uchwały rady gminy. Mieszkania przydziela wójt na podstawie opinii komisji opiniodawczej powołanej zarządzeniem.

Czy istnieje tryb odwoławczy i jak się wójt powinien odnieść do odwołań, które składają osoby, które lokalu nie otrzymały?

Zaznaczam, że warunki wszelkie spełniały, wpisane zostały na listę osób oczekujących, ale wybrana została rodzina z największą liczbą punktów kwalifikacyjnych. Logiczne jest, że mając jedno wolne mieszkanie wyłoniona zostanie jedna rodzina, a pozostałe np. 20 wnioskujących nie otrzyma lokalu i musi oczekiwać dalej. Część z tych osób składa odwołania.

Jak się do tego ustosunkować?

W uchwale nie ma nic o trybie odwoławczym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?