Czy istnieje termin na publikację danych przestrzennych obejmujących plany miejscowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 października 2020 r.
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2020 r.

PYTANIE

Czy aktualizacja ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276) – dalej pr. geod. wprowadzającą rozdział 5a do ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) – dalej u.p.z.p. ustala jakiś termin na publikację danych przestrzennych obejmujących plany miejscowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX