Czy istnieje podstawa prawna obligująca spółkę, do uregulowania usług wykonywanych przez członka zarządu będącego jednocześnie wspólnikiem i wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje podstawa prawna obligująca spółkę, do uregulowania usług wykonywanych przez członka zarządu będącego jednocześnie wspólnikiem i wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia?

Jeśli członek zarządu będący jednocześnie wspólnikiem poza czynnościami wynikającymi z pełnionej funkcji wykonuje usługi, które odsprzedaje spółka - powstają jakieś obowiązek uregulowania i zapłaty za te czynności na rzecz wspólnika/zarządu przez spółkę.

Czy będą to nieodpłatne świadczenia na rzecz spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX