Czy istnieje podstawa prawna do podziału działki, na której znajduje się kanał deszczowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działka o powierzchni 1.000 m2 oznaczona jest w ewidencji gruntów jako użytek "Bi". Na nieruchomości usytuowany jest sklep, a na części terenu kanał deszczowy. Gmina chce sprzedać część działki pod sklepem, natomiast kanał deszczowy musi pozostać w jej władaniu. Dla omawianego terenu nie został sporządzony mpzp, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy.

Czy istnieje podstawa prawna do podziału nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX