Czy istnieje obowiązek zamieszczania informacji o udzieleniu zamówienia w BIP w przypadku zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne podlegającego wyłączeniu spod stosowania przepisów PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku zawarcia przez JST na szczeblu wojewódzkim umowy o wartości 250.000 zł brutto na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 p.z.p. istnieje obowiązek do zmieszczenia w BIP informacji o udzieleniu zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX